Logo Obozu Naukowego

Dokumenty

Koszt udziału w jednym turnusie

do 1.04.2021 r. – 1590 zł

po 1.04.2021 r. – 1690 zł

Koszt udziału w dwóch turnusach

do 1.04.2021 r. – 3100 zł

po 1.04.2021 r. – 3200 zł


Koszt udziału w trzech turnusach

do 1.04.2021 r. – 4600 zł

po 1.04.2021 r. – 4700 zł


Koszt udziału w czterech turnusach

do 1.04.2021 r. – 6100 zł

po 1.04.2021 r. – 6200 zł


Przed rejestracją na Obóz prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się poniżej.

W pliku Warunki Uczestnictwa w Obozie Naukowym Politechniki Warszawskiej 2021 znajdują się m.in. informacje dotyczące:

 • zasad rejestracji na Obóz,
 • kosztu udziału w Obozie,
 • warunków płatności,
 • faktur,
 • rezygnacji z udziału w Obozie,
 • transportu,
 • diet.

W pliku Dokumenty Obozowicza (Karta kwalifikacyjna, Regulamin Obozu, oświadczenia) znajdują się wzory:

 • Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku,
 • Regulaminu Obozu Naukowego Politechniki Warszawskiej 2021,
 • Zgody rodziców/opiekunów na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem dziecka i podawanie leków,
 • Obowiązków informacyjnych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia Obozu do dnia jego zakończenia do 10 000 zł. szczegóły dotyczące ubezpieczenia są dostępne w pliku Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zalecamy Uczestnikom Obozu zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy u dowolnego ubezpieczyciela lub za naszą rekomendacją w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za pomocą formularza internetowego dostępnego tutaj. Szczegóły dot. tego ubezpieczenia znajdują się w pliku Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.

W pliku Gwarancja ubezpieczeniowa znajduje się Certyfikat wystawiony przez Signal Iduna Polska TU S.A. dla Life's Adventure z gwarancją ubezpieczeniową nr M519272. Natomiast w pliku Wpis do ewidencji znajduje się zaświadczenie o wpisaniu Life's Adventure Sp. z o.o. do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego pod nr 2373.

Po wpłacie zaliczki, do uregulowania pozostałej części opłaty za udział w Obozie można wykorzystać Polski Bon Turystyczny. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: tel. 515 644 988, kontakt@oboznaukowy.edu.pl 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych