Chemia ogólna

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

25 godzin lekcyjnych (5 dni po 5 godzin lekcyjnych)

Chemia ogólna

Wakacyjne laboratorium chemiczne

Chemia i jej prawa to fundament naszego świata…. Wszystko, co widzimy, czujemy i czego dotykamy to właśnie chemia. Adrenalina – amina pobudzająca nas do działania. α-pinen – monoterpen dzięki, któremu możemy poczuć zapach lasu. Wreszcie oksytocyna! – hormon miłości, to dzięki niemu czujemy „motyle w brzuchu”.

Chemia jest fascynująca! Jeżeli tak myślisz, to jest to warsztat idealny dla Ciebie J

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wybranych dziedzin chemii, takich jak: chemia nieorganiczna, organiczna i analityczna. Biorący udział w warsztatach będą mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne, wykonywać analizy jakościowe i ilościowe, a także poznawać metody produkcji związków z którymi spotykamy się na co dzień.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat przygotowany jest dla osób zainteresowanych takimi kierunkami studiów, jak: chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, biologia, farmacja, medycyna, weterynaria, dietetyka, inżynieria chemiczna i procesowa oraz inżynieria materiałowa. 

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie Wakacyjne laboratorium chemiczne, będziesz miał znakomitą okazję, aby:

  •          poszerzyć wiedzę z zakresu chemii ogólnej;
  •          wykonać doświadczenia, które pomogą Ci zrozumieć wiele zjawisk otaczającego nas świata;
  •         utrwalić wiedzę teoretyczną wymaganą na egzaminie maturalnym;
  •          przygotować się do Olimpiady Chemicznej.

Program warsztatu

Uwaga! Program został zmodyfikowany w stosunku do 2017 r. - wprowadzono nowe eksperymenty i doświadczenia.

Dzień pierwszy

Chemia nieorganiczna – poznajmy najważniejsze pierwiastki układu okresowego

Już w pierwszym dniu zaczynamy wybuchowo! Wodór, tlen, chlor - wiesz jak je wydzielić? W pierwszym dniu warsztatów dowiesz się, jak samodzielnie otrzymać cząsteczkowy tlen, chlor, czy wodór. Zapoznasz się z takimi terminami jak: analiza jakościowa, szybkość reakcji, stała szybkości reakcji. Dodatkowo sprawdzisz eksperymentalnie, które wodorotlenki wykazują właściwości amfoteryczne i czy na pewno wodorotlenek miedzi (II) jest amfoteryczny?

Dzień drugi

Chemia nieorganiczna - ciąg dalszy…

W drugim dniu nie zwalniamy z eksperymentami! Zapoznasz się z reakcjami redoks. Pozyskaną wiedzę wykorzystasz do zaplanowania eksperymentu wybielenia krwistoczerwonej róży. Następnie wyhodujesz w probówce swoje własne chemiczne rośliny oraz dowiesz się, jaki chemiczny proces stoi za  produkcją prostych termoforów do rąk.

Dzień trzeci

H, C, O – pierwiastki życia

Chemia organiczna to chemia pierwiastków C, H i O. Jest jedną z ważniejszych dziedzin chemii. Towarzyszy nam każdego dnia, buduje nas i wszystko to, co widzimy wokół nas. W trzecim dniu nauczysz się, jaką budowę mają tłuszcze, cukry i białka oraz poznasz podstawowe reakcje charakterystyczne dla każdej z tych trzech grup. Sprawdzisz czy na pewno w napojach light nie znajdziesz cukru oraz dowiesz się, które tłuszcze są zdrowe, a które nie  i jak je odróżnić.

Dzień czwarty

Jaką budowę ma białko?

W przedostatni dzień warsztatów uzupełnisz naszą wiedzę z chemii organicznej. Samodzielnie otrzymasz lustro srebrne, dowiesz się jak otrzymać szafirowe kompleksy i zobaczysz, co dzieje się w Twoim żołądku po zjedzeniu białka. Na końcu zbadasz właściwości chemiczne substancji aktywnych popularnych leków.

Dzień piąty

Chemia analityczna – miareczkujemy!

Czy wiesz, jakie chemik stosuje metody analizy ilościowej? Czy słyszałeś kiedyś, czym jest miareczkowanie? Ostatniego dnia poznasz wszystkie podstawowe rodzaje miareczkowania, czyli miareczkowanie alkacymetryczne, konduktometryczne i kompleksometryczne. Poczujesz się jak w prawdziwym laboratorium analitycznym. Dowiesz się między innymi jak określić twardość wody oraz wyznaczysz dokładne stężenie octu winnego. Zdobędziesz umiejętność poprawnego korzystania z biurety, która niejednokrotnie bywa przydatna w finałach olimpiady chemicznej.

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.

Maria Skłodowska-Curie