Chemia ogólna

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

25 godzin lekcyjnych (5 dni po 5 godzin lekcyjnych)

Chemia ogólna

Laboratorium chemiczne dla młodzieży

Chemia i jej prawa to fundament naszego świata…. Wszystko co widzimy, dotykamy i czujemy to właśnie chemia. Adrenalina – amina pobudzająca nas do działania. Izopren – monoterpen dzięki, któremu możemy poczuć zapach lasu. Wreszcie oksytocyna! – hormon miłości, to dzięki niemu czujemy „motyle w brzuchu”.

Chemia jest fascynująca! Jeżeli tak myślisz to jest to warsztat idealny dla Ciebie :)

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wybranych dziedzin chemii, takich jak: chemia nieorganiczna, organiczna i analityczna. Biorący udział w warsztatach będą mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne, wykonywać analizy jakościowe i ilościowe, a także poznawać metody produkcji związków z którymi spotykamy się na co dzień.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat ten przygotowany jest dla osób zainteresowanych takimi kierunkami studiów, jak: chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, biologia, farmacja, medycyna, weterynaria, dietetyka, inżynieria chemiczna i procesowa oraz inżynieria materiałowa.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie Chemia ogólna, będziesz miał znakomitą okazję, aby:

  • poszerzyć wiedzę z zakresu chemii ogólnej;
  • wykonać doświadczenia, które pomogą Ci zrozumieć wiele zjawisk otaczającego nas Świata;
  • utrwalić wiedzę teoretyczną wymaganą na egzaminie maturalnym;
  • przygotować się do Olimpiady Chemicznej;

Program warsztatu

Uwaga! Program został zmodyfikowany w stosunku do 2018 r. - wprowadzono nowe eksperymenty i doświadczenia.

Dzień pierwszy

Chemia nieorganiczna – reakcje charakterystyczne dla najważniejszych grup związków nieorganicznych

Już w pierwszym dniu  zapoznasz się z takimi terminami jak: analiza jakościowa, szybkość reakcji, stała szybkości reakcji. Nauczymy się jak uwzględniać współczynniki w reakcjach utleniania-redukcji. Wykonasz doświadczenie w którym wykażesz procentowy udział tlenu w powietrzu, a także dowiesz się jak zapobiegać emisji tlenu siarki (IV) do atmosfery. Sprawdzisz, które sole wykazują odczyn kwaśny, zasadowy, a które obojętny. Zbadasz także, jak temperatura wpływa na stopień hydrolizy.

Dzień drugi

Chemia nieorganiczna - ciąg dalszy…

W drugim dniu nie zwalniamy z eksperymentami! Zapoznasz się z reakcjami rozkładu oraz takimi pojęciami jak strącanie, zarodek krystalizacji, odczynnik strącający. Następnie wyhodujesz w probówce swoje własne chemiczne rośliny oraz dowiesz się jaki chemiczny proces stoi za produkcją prostych termoforów do rąk. Przeprowadzisz samodzielnie analizę jakościową roztworów. Na końcu dowiesz się, co to jest iloczyn rozpuszczalności i jak poradzić sobie z zadaniami maturalnymi z tego tematu.

Dzień trzeci

Chemia organiczna, czyli C, H, O – budulce naszego świata

Chemia organiczna to chemia pierwiastków C, H i O, jest jedną z ważniejszych dziedzin chemii. Towarzyszy nam każdego dnia, buduje nas i wszystko to co widzimy wokół nas. W trzecim dniu nauczysz się jaką budowę mają tłuszcze, cukry i białka. Poznasz także podstawowe reakcje charakterystyczne dla każdej z grup związków organicznych (alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry). Poznasz również podstawowe funkcje witamin.

Dzień czwarty

Jak zbadać z jakich pierwiastków składają się aminokwasy?

W przedostatni dzień warsztatów uzupełnisz wiedzę z chemii organicznej. Samodzielnie otrzymasz lustro srebrne, dowiesz się jak zbadać z jakich pierwiastków składają się aminokwasy. Przeprowadzisz także reakcje charakterystyczna dla węglowodanów. Na końcu zagadka! Sprawdzimy Twoją wiedzę z chemii organicznej.

Dzień piąty

Analiza ilościowa – miareczkujemy!

Czy wiesz jakie chemik stosuje metody analizy ilościowej? Czy słyszałeś kiedyś czym jest miareczkowanie? Na dzisiejszych warsztatach zdobędziesz umiejętność poprawnego korzystania z biurety, która niejednokrotnie bywa przydatna w finałach olimpiady chemicznej. Dowiesz się między innymi jak określić twardość wody oraz wyznaczysz dokładne stężenie octu. Nauczysz się także miareczkować pH-metrycznie, co pozwoli Ci rozwiązać zagadkę. 

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Stefan Żeromski