Logo Obozu Naukowego

Chemia ogólna

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

25 godzin lekcyjnych (5 dni po 5 godzin lekcyjnych)

Chemia ogólna

Laboratorium chemiczne dla młodzieży

Chemia jest fascynująca!!! Masz takie samo zdanie na jej temat? Jeżeli tak, to jest to warsztat idealny dla Ciebie.

Chemia ogólna to warsztat, podczas którego będziesz mógł sam wykonać eksperymenty, które na lekcjach chemii są tylko opisywane. Dodatkowo rozszerzysz tę wiedzę! Przekażemy ją w sposób przystępny, dzięki czemu dotąd niezrozumiałe zjawiska staną się oczywiste.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi aspektami chemii: nieorganicznej, organicznej oraz analitycznej. Podczas warsztatu dowiesz się jak termicznie rozłożyć manganian potasu oraz jak różne parametry wpływają na szybkość reakcji chemicznej. Dodatkowo wyhodujesz własny chemiczny ogród solny i dowiesz się, jak powstaje rdza.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat przygotowany jest dla osób zainteresowanych takimi kierunkami studiów, jak: chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, biologia, farmacja, medycyna, weterynaria, dietetyka, inżynieria chemiczna i procesowa oraz inżynieria materiałowa.

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w warsztacie powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej, tj.: znajomość układu okresowego (właściwości pierwiastków głównych grup układu okresowego) oraz podstawowych typów reakcji chemicznych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie Chemia ogólna – laboratorium chemiczne dla młodzieży, będziesz miał znakomitą okazję, aby:

  • poszerzyć wiedzę z zakresu chemii ogólnej;
  • wykonać doświadczenia, które pomogą Ci zrozumieć wiele zjawisk otaczającego nas świata;
  • utrwalić wiedzę teoretyczną oraz dzięki rozszerzeniu wiedzy chemicznej przygotować się do różnych konkursów chemicznych.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Chemia nieorganiczna – poznajmy najważniejsze pierwiastki układu okresowego

Już w pierwszym dniu zaczynamy wybuchowo! Wodór, tlen, chlor - wiesz jak je odróżnić? W pierwszym dniu warsztatów dowiesz się jak samodzielnie otrzymać cząsteczkowy tlen, chlor, dwutlenek węgla czy wodór. Zapoznasz się z takimi terminami jak: analiza jakościowa, szybkość reakcji, stała szybkości reakcji, katalizator, utleniacz, reduktor. Dodatkowo sprawdzisz eksperymentalnie, które wodorotlenki wykazują właściwości amfoteryczne i czy oby na pewno wodorotlenek miedzi (II) jest amfoteryczny?

Dzień drugi

Chemia nieorganiczna - ciąg dalszy…

W drugim dniu nie zwalniamy z eksperymentami! Zapoznasz się z reakcjami redoks, a także reakcjami rozkładu. Pozyskana wiedza pozwoli Ci zrozumieć m.in. niepożądany proces rdzewienia czy zasadę działania baterii. Następnie wyhodujesz w probówce swoje własne chemiczne rośliny oraz dowiesz się jaki chemiczny proces stoi za produkcją prostych termoforów do rąk.

Dzień trzeci

Chemię organiczną czas zacząć!

Chemia organiczna to chemia pierwiastków C, H i O. Jest jedną z ważniejszych dziedzin chemii. Towarzyszy nam każdego dnia, buduje nas i wszystko to co widzimy wokół nas. W trzecim dniu dowiesz się jaką budowę mają tłuszcze, cukry i białka oraz poznasz podstawowe reakcje charakterystyczne dla każdej z tych trzech grup. Sprawdzisz, czy jogurty nie zawierają substancji dodatkowych wpływających na ich gęstość oraz dowiesz się, które tłuszcze są zdrowe, a które nie i jak je odróżnić.

Dzień czwarty

Chemię organiczną czas skończyć! 

W przedostatni dzień warsztatów uzupełnisz swoją wiedzę z chemii organicznej. Samodzielnie otrzymasz lustro srebrne i zobaczysz, co dzieje się w Twoim żołądku po zjedzeniu białka. Dowiesz się jak na przełomie XIX i XX wieku diagnozowano cukrzycę, będziesz mógł wcielić się w XIX wiecznego szpitalnego laboranta i przeprowadzić takie testy. 

Dzień piąty

Chemia analityczna – miareczkujemy!

Ostatniego dnia poznasz wszystkie podstawowe rodzaje miareczkowania, czyli miareczkowanie alkacymetryczne, konduktometryczne i potencjometryczne. Poczujesz się jak w prawdziwym laboratorium analitycznym. Dowiesz się między innymi, jak określić twardość wody oraz wyznaczysz dokładne stężenie octu winnego.

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Stefan Żeromski