Drony

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

25 godzin lekcyjnych (5 dni po 5 godzin lekcyjnych)

Drony

Budowa i obsługa dronów z elementami FPV

W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się z jakich podstawowych elementów zbudowany jest quadcopter, jakie są jego funkcje i najważniejsze parametry użytkowe.  Zostaną również zapoznani ze sposobami komunikacji  z modelem, sposobami jego kontroli oraz algorytmami niezbędnymi do utrzymania go w powietrzu. Warsztat umożliwi rozszerzenie  wiedzy i umiejętności z zakresu elektroniki, a także pozwoli spojrzeć na programowanie z zupełnie nowej strony. Kwintesencją zajęć będzie aktywny udział w składaniu szkieletu, łączeniu elementów elektronicznych, programowaniu złożonej jednostki i w końcu lot powstałym dronem. 

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony  jest dla osób zainteresowanych procesem tworzenia i nauką sterowania dronem. Do uczestnictwa w warsztacie nie są wymagane żadne specjalne umiejętności, czy wiedza. Niezbędne wiadomości z zakresu konstrukcji, elektroniki, programowania i sterowania zdobędziesz w trakcie zajęć. Warsztat skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych studiami na kierunkach technicznych, gdyż łączy w sobie elementy zagadnień ważnych dla przyszłego inżyniera.  

Niezbędny sprzęt i oprogramowanie

Do uczestnictwa w warsztatach niezbędny będzie własny laptop z zainstalowanymi aplikacjami BetaflightConfigurator oraz BLHeli – Configurator oraz wersją trial symulatora VelocidroneMile widziane będą pady z możliwością podłączenia do komputera przez port USB (pady komputerowe lub od konsoli). 

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Korzyści, jakie będzie miał uczestnik z wzięcia udziału w warsztatach:

  • zapoznanie się z podstawami budowy dronów;
  • rozwinięcie umiejętności konstrukcyjnych;
  • zdobycie praktycznych umiejętności z dziedziny elektroniki;
  • zapoznanie się z najnowszym oprogramowaniem do konfiguracji i symulacji zachowania dronów;
  • dobra zabawa i niezapomniane doświadczenia z budowy i sterowania modelem.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Co to jest dron i z czego się składa?

Warsztaty rozpoczną się wstępem teoretycznym. Wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia dotyczące budowy dronów, ich cech charakterystycznych, możliwości, elementów, z których są zbudowane, parametrów, a także sposobów sterowania i ich ograniczeń. Następnie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i zaczną budowę części mechanicznej modelu.

Dzień drugi

Quadcopter od strony elektronicznej

Drugiego dnia zajęć uczestnicy będą kontynuować pracę nad  tworzeniem drona. Zostanie również omówiony system elektroniki oraz jego integracji. Uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce i przejdą do tworzenia systemu elektronicznego.

Dzień trzeci

Nowe spojrzenie na programowanie

Tego dnia gotowe drony zostaną „ożywione”. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobem programowania modelu oraz sposobami poprawnej konfiguracji. Następnie zadaniem każdej z grup będzie zaprogramowanie swojego drona bazując na zdobytej do tej pory wiedzy. Uczestnicy dowiedzą się również, co to jest regulator PID, który jest sercem nie tylko dronów, ale także wielu urządzeń i maszyn spotykanych w codziennym życiu.. 

Dzień czwarty

Nauka latania

Czwartego dnia zajęć uczestnicy będą przygotowywać się do sterowania zbudowanym przez siebie modelem. Przedstawiony zostanie im symulator, w którym będą mieli możliwość sprawdzenia się w roli pilota. Omówione zostaną również podstawowe manewry, które umożliwią bezpieczny lot. Zwieńczeniem tego dnia będzie możliwość przetestowania zbudowanych dronów oraz nabytych umiejętności ich pilotowania w praktyce.

Dzień piąty

Wielki dzień

Ostatniego dnia zajęć uczestnicy odbędą loty z użyciem własnych modeli. Całe zajęcia zostaną przeznaczone na obsługę modeli. Dodatkowo każdy uczestnik będzie miał możliwość odbycia lotu w trybie FPV, który jest następnym krokiem nauki sterowania modelami. Ten dzień zakończony zostanie pokazem możliwości jakie oferuje dalszy rozwój w tej dziedzinie.

Z aerodynamicznego punktu widzenia trzmiel nie powinien być zdolny do latania, jednak trzmiel o tym nie wie, więc lata pomimo wszystko.

Mary Kay Ash