Elektrochemia

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

25 godzin lekcyjnych (5 dni po 5 godzin lekcyjnych)

Elektrochemia

Doświadczalne wyjaśnianie zasad działania źródeł prądu

Czy zastanawiałeś się co łączy procesy takie jak spalanie, oddychanie, fotosynteza oraz korozja? Jak działają akumulatory samochodowe? Czemu jedne baterie działają dłużej od innych? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz na tym warsztacie. Dodatkowo będziesz miał możliwość samodzielnie zbudować różnego typu źródła prądu.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają podstawy Elektrochemii oraz jej praktyczny wymiar. Pozwoli to na inne spojrzenie na otaczający nas sprzęt elektroniczny. 

Do kogo kierowany jest ten warsztat? 

Warsztat przygotowany jest dla osób zainteresowanych takimi kierunkami studiów, jak: chemia, technologia chemiczna, fizyka, inżynieria chemiczna i procesowa oraz inżynieria materiałowa.

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w warsztacie powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej, to jest: znajomości układu okresowego (właściwości pierwiastków głównych grup układu okresowego) oraz podstawowych typów reakcji chemicznych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie Elektrochemia, będziesz miał znakomitą okazję, aby:

  • zrozumieć zasady działania akumulatorów i baterii,
  • poszerzyć wiedzę z zakresu elektrochemii, chemii nieorganicznej, chemii fizycznej oraz chemii materiałowej,
  • wykonać doświadczenia, które pomogą Ci zrozumieć wiele zjawisk otaczającego nas świata,
  • utrwalić wiedzę teoretyczną oraz dzięki rozszerzeniu wiedzy chemicznej przygotować się do różnych konkursów chemicznych.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Elektrochemię czas zacząć

Pierwszego dnia warsztatów odpowiemy sobie na pytanie czym jest elektrochemia i jakie typy reakcji obejmuje. Zapoznamy się z zagadnieniami takimi jak reakcje redox, utleniacz, reduktor, szereg napięciowy metali, ogniwo, SEM  i innymi pozwalającymi zrozumieć zachodzące procesy. Sprawdzimy także wpływ różnych czynników na reakcje utleniania-redukcji. 

Dzień drugi

Pierwsze podejście do generowania prądu

Czas zakasać rękawy i zacząć budować proste chemiczne generatory prądu. Poznamy zasadę działania i stworzymy ogniwa stężeniowe. Następnie na warsztat weźmiemy ogniwa galwaniczne. Sprawdzimy jakie układy udało się zbudować Daniellowi i Volcie. Nauczymy się zapisywać reakcje zachodzące na półogniwach, a także tworzyć schematy tworzonych układów.

Dzień trzeci

Pójdźmy krok dalej, zbudujmy baterię!

Trzeciego dnia przyjrzymy się bateriom z którymi spotykamy się na co dzień. Odpowiemy sobie na pytanie czemu część baterii możemy ładować i wielokrotnie używać, a część jest jednorazowa. Stworzymy własne baterie zaczynając od rozwiązania z Bagdadu, a na ogniwie Leclanchego kończąc. Poznamy także zasadę działania elektrolizerów.

Dzień czwarty

Elektrochemiczne S.O.S na bezludnej wyspie

W przedostatni dzień warsztatów będziemy tworzyć niekonwencjonalne źródła prądu. Wykorzystamy nabytą wiedzę do budowania wegetariańskich baterii do zasilenia diod i latarek. Dodatkowo omówimy sobie, jak działają akumulatory w samochodzie i czemu stwarzają ogromne problemy przy utylizacji.

Dzień piąty

Barwy elektrochemii

Ostatniego dnia pobawimy się kolorami. Za pomocą przeprowadzanych reakcji chemicznych, jak magicy, będziemy powodować zmiany barwy roztworów. Omówimy proces korozji, a także sprawdzimy czy może przybierać inne kolory. 

Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.

Paulo Coelho