Logo Obozu Naukowego

Matura rozszerzona z fizyki

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

25 godzin lekcyjnych (5 dni po 5 godzin lekcyjnych)

Matura rozszerzona z fizyki

Powtórzenie wybranych zagadnień do matury rozszerzonej z fizyki

Warsztat ma na celu poszerzyć wiedzę uczestników z fizyki i w krótkim czasie powtórzyć część materiału do matury rozszerzonej z fizyki. W trakcie zajęć przerobione zostaną typowe zadania maturalne z fizyki rozszerzonej poprzedzone niezbędną teorią. 

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do uczniów zainteresowanych zdawaniem matury rozszerzonej z fizyki.

Specjalne wymagania to dobre podstawy matematyczne i znajomość materiału do matury rozszerzonej z fizyki, w tym:

 • pierwiastkowanie, potęgowanie, proste wyrażenia algebraiczne, przekształcanie równań, rozwiązywanie prostych równań;
 • wiedza z zakresu mechaniki, hydrostatyki, termodynamiki, gazów, cieczy, pola elektrycznego i magnetycznego, pola grawitacyjnego, fal mechanicznych, modelu budowy atomu, fizyki kwantowej i jądrowej.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Uczestnicy warsztatu będą mogli rozwinąć się w dziedzinie nauk fizycznych ze szczególnym naciskiem na przygotowanie do matury. Wiedza zdobyta podczas zajęć pomoże przypomnieć sobie wybrane działy fizyki i utrwalić wiadomości. Dodatkowo jeden dzień poświęcony będzie rozwiązywaniu arkuszy maturalnych.

Podczas warsztatu uczestnicy rozwiną swoją wiedzę w zakresie:

 • mechaniki,
 • pola elektrycznego i magnetycznego,
 • prądu elektrycznego,
 • gazu doskonałego i termodynamiki,
 • hydrostatyki i hydrodynamiki,
 • pola grawitacyjnego,
 • fali i kwantów,
 • fizyki jądrowej.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Mechanika

Pierwszego dnia zajęć omówimy sobie bardzo ważny dział fizyki jakim jest mechanika. Uczniowie przypomną sobie podstawowe zasady, wzory i zadania z kinematyki, dynamiki oraz bryły sztywnej.

Plan zajęć obejmować będzie:

 • niezbędny wstęp teoretyczny z mechaniki,
 • przykłady zadań,
 • zadania do samodzielnego rozwiązania.

Dzień drugi

Elektromagnetyzm i prąd elektryczny

Program drugiego dnia warsztatu obejmować będzie temat elektromagnetyzmu i pola elektrycznego. 

Uczniowie przypomną sobie czym jest pole elektryczne i pole magnetyczne oraz co mają ze sobą wspólnego. Omówione zostaną podstawowe prawa elektromagnetyzmu. Dodatkowo tego dnia uczniowie przypomną sobie też najważniejsze kwestie związane z prądem stałym oraz zmiennym.

Plan zajęć obejmować będzie:

 • wstęp teoretyczny z pola elektrycznego,
 • wstęp teoretyczny z magnetycznego,
 • wstęp teoretyczny z elektromagnetyzmu,
 • wstęp teoretyczny z prądu stałego i zmiennego,
 • przykłady zadań,
 • zadania do samodzielnego rozwiązania.

Dzień trzeci

Termodynamika, hydrostatyka i pole grawitacyjne

Trzeciego dnia omówimy zagadnienia z działów gazu doskonałego, termodynamiki, hydrostatyki, hydrodynamiki i pola grawitacyjnego. Dzięki temu uczestnicy warsztatu bardzo mocno rozwiną swoje umiejętności z zakresu tych działów.

Plan zajęć obejmować będzie:

 • niezbędny wstęp teoretyczny z gazu doskonałego i termodynamiki,
 • wstęp teoretyczny z hydrostatyki i hydrodynamiki,
 • wstęp teoretyczny z pola grawitacyjnego,
 • przykłady zadań,
 • zadania do samodzielnego rozwiązania.

Dzień czwarty

Kwanty, fale i fizyka jądrowa

Przedostatni dzień obejmie szerokie zagadnienia związane z fizyką kwantową – falami i kwantami, oraz fizyką jądrową. Przedstawiona zostanie niezbędna teoria dotycząca tych działów oraz typowe zadania maturalne

Plan zajęć obejmować będzie:

 • wstęp teoretyczny dotyczący mechaniki kwantowej,
 • wstęp teoretyczny z fizyki jądrowej,
 • przykłady zadań,
 • zadania do samodzielnego obliczenia.

Dzień piąty

Arkusze maturalne

Ostatni dzień wykorzystany zostanie na utrwalenie wiadomości z dni poprzednich. Uczestnicy otrzymają przykładowe arkusze maturalne i czas ten poświęcimy na rozwiązywanie zadań

Plan zajęć obejmować będzie:

 • arkusze maturalne do wspólnego rozwiązania,
 • arkusze maturalne do samodzielnego rozwiązania,
 • podsumowanie.

Mechanika kwantowa opisuje przyrodę jako absurdalną z punktu widzenia zdrowego rozsądku. I w pełni zgadza się z doświadczeniem. Mam więc nadzieję, że zaakceptujecie naturę taką, jaka jest – absurdalną.

Richard Feynman