Logo Obozu Naukowego

Matura z biologii

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Matura z biologii

Powtórka najważniejszych zagadnień z biologii dotyczących człowieka

Matura z biologii jest egzaminem dość nietypowym, ponieważ nie ma w niej konkretnego wyniku jak w matematyce czy chemii. Każdej odpowiedzi możecie udzielić na kilka sposobów, jednak żeby otrzymać upragnione punkty Wasz tok rozumowania musi zawierać kluczowe elementy. Warsztat ma na celu przypomnienie najważniejszych aspektów rozwiązywania zadań maturalnych z biologii, poprawnego formułowania odpowiedzi oraz powtórkę wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat kierowany jest do uczniów rozważających studia na kierunkach medycznych i okołomedycznych, a także wszystkich osób planujących zdawanie matury z biologii.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Uczestnicy warsztatu:

  • otrzymają możliwość skonfrontowania własnych odpowiedzi na zadania maturalne z odpowiedziami innych uczestników, co pozwoli wyłapać ewentualne błędy w sposobie wypełniania zadań lub odkryć nowy sposób myślenia w zadaniach maturalnych,
  • sprawdzą swoją wiedzę i uzyskają nowe spojrzenie na zadania maturalne z biologii,
  • w trakcie wypełniania zadań będą powtarzać materiał z anatomii i fizjologii człowieka,
  • będą mieli możliwość usłyszenia z pierwszej ręki, jak wyglądają studia na kierunkach medycznych - na pytania odpowiedzą studenci medycyny oraz fizjoterapii,
  • dowiedzą się, na co trzeba być gotowym, jak wygląda ścieżka kariery lekarza, a także poznają wady i zalety studiów na kierunkach medycznych.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Aparat ruchu człowieka

Pierwszego dnia warsztatu omówimy aparat odpowiadający za najłatwiej dostrzegalny przejaw życia człowieka - ruch. Skupimy się na rodzajach połączeń w obrębie ciała oraz szkielecie osiowym. Następnie przejdziemy do budowy i funkcjonowania układu mięśniowego od pojedynczego włókna mięśniowego do ogromnych grup mięśniowych oraz zachodzących w nich przemian biochemicznych. Jednocześnie będziemy rozwiązywać zadania maturalne. 

Dzień drugi

Serce i płuca

Na tych zajęciach przyjrzymy się układowi krwionośnemu i oddechowemu. Przypomnimy budowę serca oraz naczyń krwionośnych, a następnie przejdziemy do budowy i funkcjonowania struktur odpowiedzialnych za wymianę gazową oraz omówimy najczęstsze zaburzenia funkcjonowania tych układów. Cały czas „ciśniemy” zadania maturalne.

Dzień trzeci

Układ pokarmowy i żywienie, układ wydalniczy

Przy pomocy modelu anatomicznego prześledzimy przebieg układu pokarmowego oraz uwarunkujemy konsekwencje czynnościowe jakie niesie za sobą anatomia przewodu pokarmowego. Zapoznamy się z zasadami zdrowego żywienia, zapotrzebowaniem człowieka na makroelementy oraz regulacją trawienia i wchłaniania składników odżywczych. Na koniec przyjrzymy się układowi wydalniczemu. Zadania maturalne to już pestka.

Dzień czwarty

Układ nerwowy i narządy zmysłów

Omówimy budowę mózgu, najważniejsze informacje dotyczące funkcji poszczególnych jego części istotne z puntu widzenia egzaminu maturalnego. Powtórzymy budowę narządów zmysłów i zbadamy w praktyce najważniejsze odruchy neurologiczne – sprawdzając odruch uśmiechu na kolejne zadania maturalne.

Dzień piąty

Skóra, immunologia, enzymy, metabolizm, oddychanie komórkowe

Tego dnia skupimy się na zagadnieniach często występujących na maturze z biologii: budowie i funkcjach skóry, działaniu i roli układu odpornościowego, przemianach metabolicznych i oddychaniu komórkowym. Podsumujemy również najważniejsze informacje odnośnie samego egzaminu i zastanowimy się jak radzić sobie ze stresem przed oraz w trakcie jego trwania.

Nie zawsze to co warto się opłaca. Nie zawsze to co się opłaca – warto. Ale marzenia nie mają swojej ceny.

Jacek Walkiewicz