Logo Obozu Naukowego

Medycyna zabiegowa

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Medycyna zabiegowa

Spojrzenie na medycynę z perspektywy Grey’s anatomy

Warsztat przybliży Wam pracę chirurga, która nie polega tylko na wykonywaniu operacji, ale również kwalifikowaniu do niej i podejmowaniu jeszcze ważniejszej decyzji – kiedy nie operować. Przez te parę dni nauczycie się co robić, gdy zgłasza się pacjent, jak go badamy podmiotowo, przedmiotowo, obrazowo, aż do momentu decyzji o kwalifikacji do operacji, a także jakie są metody zabiegowe i ich przebieg. Nie zabraknie też ukochanej przez prowadzącą - studentkę medycyny anatomii, która pomoże Wam odnaleźć się podczas dnia poświęconego badaniom obrazowym.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat kierowany jest do licealistów, najlepiej o profilu biol-chem, choć nie jest to wymagane, zainteresowanych tematyką medycyny i nauk medycznych. Warsztat z naciskiem na część praktyczną pracy lekarza – badania lekarskie, szycie chirurgiczne jest prowadzony przez studentkę medycyny, która przybliży Wam ścieżkę nauki, kariery i pracę lekarza praktyka. Chcesz poczuć przedsmak pracy chirurga? Ten warsztat jest dla Ciebie! 

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Uczestnicy warsztatu:

  • dowiedzą się od studentki medycyny, jak wyglądają studia medyczne, jak wygląda i ile trwa dalsza ścieżka kariery, kiedy rozpoczyna się specjalizację,
  • nauczą się, jak wygląda badanie lekarskie, będą używać stetoskopów, ciśnieniomierza, nauczą się „zbierać wywiad”,
  • nauczą się podstaw preparowania, szycia chirurgicznego używając specjalistycznego sprzętu,
  • zobaczą i poznają zasady przeprowadzania podstawowych operacji,
  • poznają funkcjonowanie układu szkieletowego,
  • poznają zasady i nauczą się rozpoznawać struktury (oraz rozwijać skróty) badań MRI, CT, RTG,
  • będą mieć niepowtarzalną okazję, żeby chwycić za głowicę od USG i nauczyć się przeprowadzać badanie FAST.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Po co lekarzowi szkielet?

Znajomość układu kostnego jest niezbędna w pracy każdego lekarza. Podczas zajęć poznamy szczegóły budowy naszego układu kostnego. Na podstawie charakterystycznych struktur kostnych nauczymy się lokalizować każdy interesujący nas narząd. Kolejnym elementem zajęć będzie badanie palpacyjne najważniejszych stawów w naszym ciele. 

Dzień drugi

Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem? 

Prawidłowo przeprowadzony wywiad medyczny pozwala lekarzom szybciej i skuteczniej postawić prawidłową diagnozę. Tego dnia nauczymy się jak przeprowadzić taki wywiad, o co i jak pytać. Poznamy najważniejsze elementy komunikacji z pacjentem. Omówimy formy aktywnego słuchania, przekazywania zaleceń oraz niepomyślnych informacji pacjentom. Następnie wdrożymy te informacje w praktyce i przeprowadzimy wywiady z symulowanymi pacjentami, na podstawie których będziemy wystawiać wstępne diagnozy. 

Dzień trzeci

Co widać, słychać i czuć - czyli badanie przedmiotowe

Poznamy schemat dokładnego badania przedmiotowego całego organizmu człowieka z podziałem na główne jego elementy, czyli oglądanie, obmacywanie, opukiwanie i osłuchiwanie. Nauczymy się przeprowadzać badanie neurologiczne oraz badanie fizykalne głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz kończyn. Dowiemy się jakie mogą być niepokojące objawy ujawniające się w trakcie takiego badania oraz o jakich chorobach mogą one świadczyć. Z wykorzystaniem naszych oczu, dłoni oraz stetoskopu i ciśnieniomierza przeprowadzimy wybrane elementy badania fizykalnego. 

Dzień czwarty

Co i jak da się zobaczyć zanim rozkroimy pacjenta?

Czwarty dzień będzie poświęcony badaniom obrazowym. Nauczycie się jak działa i co możemy zobaczyć podczas badania MRI, TK, RTG (i co oznaczają te skróty). Następnie będziecie szukali patologii i rozwiązywali przypadki pacjentów z użyciem tych metod – żeby przed operacją wiedzieć, co się dzieje i czy na pewno operacja jest konieczna! Na koniec nauczycie się jak przeprowadzać za pomocą USG badanie FAST, które służy do lokalizacji krwawienia w jamie brzusznej i będziecie mieć niepowtarzalną okazję, aby bezboleśnie zajrzeć do swojego wnętrza. 

Dzień piąty

Lubię ludzi otwartych – powiedział chirurg

Zajrzymy na salę operacyjną, obejrzymy filmy z podstawowych operacji i zabiegów chirurgicznych. Dowiemy się kto i co robi w zespole i czemu współpraca to podstawa sukcesu operacji. Nauczycie się jak sterylnie przygotować się do operacji oraz zakładać podstawowe szwy. Dowiecie się, jakie są wskazania do najczęstszych operacji, co to znaczy „ostry brzuch” i co robić i jak diagnozować, gdy trafi nam się taki pacjent. Zwieńczeniem całego tygodnia będzie szkolenie z metod zaopatrywania przepukliny pachwinowej – jednej z najczęściej wykonywanych przez chirurga zabiegów.

Dobry chirurg wie, kiedy ciąć, ale tylko bardzo dobry chirurg wie, kiedy nie ciąć.

Gabriel Weston