Modelowanie i druk 3D

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

25 godzin lekcyjnych (5 dni po 5 godzin lekcyjnych)

Modelowanie i druk 3D

Warsztaty z pogranicza mechatroniki i  grafiki komputerowej

Warsztat będzie skupiał się wokół podstaw rysunku technicznego połączonego z technologią Computer Aided Design. Uczestnicy warsztatu oprócz możliwości własnoręcznego obsługiwania drukarek 3D zdobędą wiele nowych umiejętności takich jak obsługa przyrządów pomiarowych na przykład suwmiarka czy mikrometr oraz  tworzenie  szkiców komputerowych i przekształcanie ich do obiektów trójwymiarowych. 

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat jest kierowany do osób zainteresowanych kierunkami studiów takimi jak mechanika i budowa maszyn, mechatronika i pokrewnych, które widzą siebie w przyszłości jako inżyniera lub po prostu chciałyby zobaczyć, jak samodzielnie zaprojektowane elementy przenoszą się z ekranu komputera  do świata rzeczywistego. Do uczestnictwa nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza ani umiejętności, oprócz podstaw obsługi komputera.

Niezbędny sprzęt i oprogramowanie

Do uczestniczenia  w warsztacie potrzebny będzie własny laptop zdolny do udźwignięcia programu AutoCAD, Inventor (czyli praktycznie każdy).

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Korzyści, jakie będzie miał uczestnik po ukończeniu warsztatu to między innymi:

  • zapoznanie się z podstawami rysunku technicznego, które ułatwią życie każdemu studentowi  na początku studiów inżynierskich;
  • rozwinięcie umiejętności myślenia przestrzennego;
  • zapoznanie z nowym programem do grafiki;
  • zapoznanie się z technologią druku 3D; 
  • zapoznanie się z obsługą drukarki 3D; 
  • dobra zabawa  przy tworzeniu i drukowaniu własnych modeli.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Możliwości druku 3D

Warsztat rozpoczniemy od krótkiego wstępu teoretycznego dotyczącego technologii, możliwości i ograniczeń druku 3D. Następnie wyjaśniona zostanie budowa i zasada działania samej drukarki. Właściwą część zajęć uczestnicy spędzą na wyszukiwaniu gotowych modeli przestrzennych oraz ich drukowaniu. Dowiedzą się również jak nastawione parametry wpływają na efekt końcowy. 

Dzień drugi

Dlaczego rysunek jest taki ważny?

Dzień drugi będzie poświęcony na wprowadzenie do rysunku technicznego. Tego dnia uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami zasad dobierania linii oraz metod rzutowania. Następnie dowiedzą się jak prawidłowo zwymiarować daną część  oraz przedstawić tolerancje wymiarów. Ten dzień stanowić będzie pierwszy krok w kierunku własnoręcznego modelowania, gdzie rysunek to podstawa.

Dzień trzeci

Od rysunku płaskiego do modelu przestrzennego

Tego dnia uczestnicy nauczą się  podstaw obsługi programu do tworzenia modeli trójwymiarowych. Początek zajęć upłynie na sprawdzeniu wiedzy zdobytej dnia poprzedniego poprzez zastosowanie poznanych zasad tworzenia rysunku technicznego do kreślenia w programie Inventor. Następnie przedstawione zostaną sposoby przekształcania szkiców w gotowe bryły i modele.

Dzień czwarty

Mechanizmy i złożenia – jak to się robi?

Czwartego dnia wyjaśnione zostaną zasady i sposoby tworzenia układów składających się z pojedynczych elementów tworzących proste mechanizmy takie jak przekładnia zębata czy para śruba-nakrętka. Mechanizmy te będą tworzone w zespołach, więc niezbędna będzie ścisła współpraca między konstruktorami.

Dzień piąty

Ze świata cyfrowego do rzeczywistości

Ostatni dzień zajęć poświęcony zostanie na wydrukowanie zaprojektowanych przez uczestników mechanizmów. Tego dnia zespoły konstruktorów przygotują stworzone własnoręcznie modele do druku, na podstawie zebranych do tej pory wiadomości dobiorą parametry i zaprogramują drukarkę do pracy. W trakcie oczekiwania na gotowe części,  przedstawione zostaną sposoby stylizowania modeli, pozwalające uzyskać różne ciekawe efekty.

To, co jest teraz udowodnione, kiedyś tylko sobie wyobrażano.

Wiliam Blake