Programowanie dla początkujących

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

25 godzin lekcyjnych (5 dni po 5 godzin lekcyjnych)

Programowanie dla początkujących

Nauka programowania przez tworzenie własnej gry komputerowej

Celem warsztatu jest zrozumienie idei programowania obiektowego i projektowania programów komputerowych - idealny wstęp do każdego języka zorientowanego obiektowo (C++, C#, Java, python i wiele, wiele innych).  W czasie warsztatu stworzymy wspólnie prostą grę 2D typ „Pong”, „Snake”, „Arkanoid”, może nawet „platformówkę”! W tym celu wykorzystamy środowisko programistyczne Unity. Uwaga - celem kursu nie jest nauka tworzenia gier komputerowych, a raczej opanowanie podstawowych pojęć oraz sposobu myślenia w czasie programowania! Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, czym jest obiekt, czym jest klasa, co to znaczy, że obiekt należy do klasy i czemu zmienna ma dany typ, nazwę i wartość, po co stosujemy referencje, wskaźniki, operatory i tablice zmiennych. Z tą wiedzą nauka dowolnego języka programowania nie sprawi nikomu problemu.


Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do uczniów, którzy nie mieli jeszcze kontaktu z programowaniem. Jeśli opanowałeś podstawy np. C++ - ten kurs nie jest skierowany do Ciebie. Jeśli uczestniczyłeś w zajęciach z jakiegoś języka programowania, ale czujesz, że jest to dla Ciebie „czarna magia” – serdecznie zapraszam!

Specjalne wymagania – odrobina wyobraźni ze szczyptą motywacji, okraszona chęcią uczenia się programowania.

Niezbędny sprzęt i oprogramowanie

Własny laptop, na którym zainstalowane jest środowisko Unity (bezpłatna licencja).

Szczegółowe wymagania sprzętowe: https://unity3d.com/unity/system-requirements

Unity można pobrać z oficjalnej strony: https://store.unity.com/download?ref=personal

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętności:

  • projektowania programów komputerowych;
  • posługiwania się abstrakcyjnymi pojęciami (typ, zmienna, obiekt, klasa itp.);
  • stosowania odpowiednich metod do rozwiązywania problemów natury programistycznej;
  • logicznego myślenia i rozwiną się intelektualnie w czasie ciekawej pracy nad grą komputerową.

„Efektem ubocznym” kursu jest także nauka podstaw języka C#, oraz… świetna zabawa przy tworzeniu gier!

Uczestnicy posiądą wiedzę, która jest niezbędna przy tworzeniu dowolnych programów komputerowych. Uczestnictwo w tym warsztacie zdecydowanie ułatwi uczenie się w przyszłości dowolnego języka zorientowanego obiektowo (np. C++, Java, python…).

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Zaczynamy od projektu – „Think twice, code once”.

Tworzymy obiekty i nadajemy im cechy, czyli przypisujemy pewne stany – co mają ze sobą wspólnego postać gracza, postać przeciwnika, przeszkody na planszy…?

Dzień drugi

Tchniemy „życie” w nasze obiekty – nauczymy poszczególne elementy poruszania się, pojawiania i znikania, zmiany stanu. A wszystko przy użyciu funkcji i metod! Stworzymy proste animacje oparte na tzw. sprite’ach.

Dzień trzeci

Rozwiniemy nasze obiekty o umiejętność interakcji (między sobą i z użytkownikiem). Dalej będziemy ćwiczyć zastosowanie funkcji i metod, ale z wykorzystaniem klas, które są zaprzyjaźnione.

Dzień czwarty i piąty

Utrwalimy zdobytą wiedzę i przećwiczymy to, czego się nauczyliśmy – zaprojektujemy i napiszemy grę, wykorzystując to, co stworzyliśmy w dniach 1-3. Na koniec zaprezentujemy owoc naszej pracy, przeanalizujemy go pod kątem możliwości dalszego rozwoju, optymalnego wykorzystania zasobów komputera i odporności na niepożądane efekty.

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz