Programowanie robotów

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

25 godzin lekcyjnych (5 dni po 5 godzin lekcyjnych)

Programowanie robotów

Warsztaty z zakresu robotyki i programowania

Uczestnicy poznają zagadnienia związane z budową robotów, mechaniką, programowaniem, tworzeniem algorytmów. Wykorzystane  do tego zostaną klocki LEGO i programowanie w języku JAVA. Zadania praktyczne pozwolą uczestnikom poznać zasady budowania konstrukcji i działania prostych mechanizmów wykorzystywanych w codziennym życiu. Użycie języka JAVA pozwoli znacznie rozwinąć możliwości użytych klocków LEGO. Nauka programowania w języku JAVA obejmie nie tylko pisanie algorytmów, ale i naukę pisania czytelnego, przejrzystego, zrozumiałego kodu, zgodnego z obecnie przyjętymi standardami.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do uczniów interesujących się, ale też chcących poznać zagadnienia z dziedziny robotyki, mechaniki, programowania, algorytmiki. 

Nauka programowania rozpocznie się od samych podstaw, więc nie jest wymagana wiedza wykraczająca poza tę zdobytą w szkole.

Niezbędny sprzęt i oprogramowanie

Aby wziąć udział w warsztatach, wymagany jest własny laptop z zainstalowanym oprogramowaniem do LEGO Mindstorm oraz wtyczką do programowania w języku JAVA (link do pobrania oraz instrukcje instalacji wysłane zostaną kilka tygodni przed Obozem).

Wymagania systemowe dla komputera z systemem Windows:

  • system Windows Vista (32-/64-bitowy) z najnowszymi dodatkami Service Pack lub późniejsze wersje Windows;
  • dwurdzeniowy procesor 2,0 GHz lub szybszy;
  • co najmniej 2 GB pamięci RAM;
  • 2 GB miejsca na dysku twardym.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Uczestnicy warsztatu:

  • zdobędą umiejętność projektowania i budowania prostych robotów;
  • zdobędą wiedzę na temat działania i obsługi różnych czujników;
  • nauczą się myślenia logicznego i algorytmicznego;
  • poznają język JAVA - jeden z obecnie najpopularniejszych języków programowania.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Zapoznanie z LEGO Mindstorm

Tego dnia na warsztatach uczestnicy zapoznają się z działaniem głównej kostki, silników oraz podstawową obsługą programu do kodowania. Wprowadzone zostaną również podstawy języka JAVA.

Dzień drugi

Nauka programowania 

Po zapoznaniu się z pojęciami zmiennej, funkcji, pętli, instrukcji warunkowych, uczestnicy nauczą się tworzyć algorytmy oraz zapisywać je w sposób zrozumiały dla komputera.

Dzień trzeci

Zapoznanie z czujnikami

Po zapoznaniu się z działaniem dostępnych czujników przejdziemy do ich obsługi oraz sposobów wykorzystania w robotach.

Dzień czwarty

Mechanika

Tego dnia uczestnicy poznają budowę i działanie przekładni i dowiedzą się, dlaczego ważna jest wytrzymałość konstrukcji. Na koniec rozpoczną budowę własnych robotów.

Dzień piąty

Budowa robota na zawody

Ostatniego dnia skupimy się na poznaniu zasad panujących na zawodach i sposobach na rozwiązanie problemów z nimi związanych. Następnie przejdziemy do budowy robotów typu SUMO.

Żyjemy w społeczeństwie niezwykle zależnym od technologii i nauki, w którym mało kto wie cokolwiek o technologii i nauce.

Carl Sagan