Logo Obozu Naukowego

Sztuczna inteligencja

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

25 godzin lekcyjnych (5 dni po 5 godzin lekcyjnych)

Sztuczna inteligencja

Przykładowe algorytmy sztucznej inteligencji i ich praktyczne zastosowanie

Teoria i praktyka metod sztucznej inteligencji w programowaniu. Uczestnicy zostaną zapoznani z przykładowymi algorytmami oraz ich zastosowaniem w konkretnych przypadkach. Następnie wybiorą, które algorytmy zostaną dokładnie omówione na warsztatach oraz będą realizować w grupach projekty z ich zastosowaniem. Jest to warsztat typowo programistyczny.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do osób znających co najmniej podstawy programowania. Mile widziana znajomość języka C++ i/lub Python. Zajęcia przeznaczone są dla osób zainteresowanych programowaniem, tematyką związaną ze sztuczną inteligencją i planujących studia na kierunkach informatycznych, mechatronicznych lub automatyka i robotyka.

Osobom, które nie miały wcześniej styczności z żadnym z wymienionych języków programowania, zalecamy zaznajomienie się z dowolnym kursem internetowym poświęconym ich tematyce.

Niezbędny sprzęt i oprogramowanie

Do uczestniczenia w warsztatach niezbędny będzie własny laptop, który będzie zdolny do uruchomienia środowiska Qt Creator, czyli praktycznie każdy z systemem operacyjnym Windows/Linux/MacOS (jeśli uczestnik preferuje inne środowisko programistyczne to jest to dopuszczalne, przy czym niektóre szablony na zajęcia są przygotowane ze ścisłym wykorzystaniem bibliotek Qt). Dodatkowo potrzebna będzie biblioteka OpenCV.

Linki:

Qt Creator: https://www.qt.io/download-qt-installer

Biblioteka OpenCV: https://opencv.org/releases/ (należy pobrać najnowszy pakiet w wersji 4.x.x)

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Udział w warsztacie pozwoli uczestnikom na:

  • rozwinięcie umiejętności programistycznych;
  • zapoznanie z algorytmami sztucznej inteligencji;
  • praktyczne zaznajomienie z zastosowaniem sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów;
  • rozwinięcie umiejętności pracy w grupie.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Co to jest sztuczna inteligencja?

Warsztaty rozpoczną się wstępem teoretycznym. Wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia dotyczące algorytmów sztucznej inteligencji. Uczestnicy zostaną także podzieleni na grupy projektowe, w których będą kontynuować pracę nad zadaniami. Następnie odbędzie się krótki sprawdzian wiedzy z zakresu programowania oraz przypomnienie wiadomości, jeśli okaże się potrzebne. Kolejnym etapem będzie zaprogramowanie pierwszych prostych algorytmów sztucznej inteligencji.

Dzień drugi

Metody przeszukiwania

Drugi dzień zajęć będzie poświęcony bardziej zaawansowanym algorytmom. Uczestnicy poznają metody przeszukiwania stosowane w wielu dziedzinach, począwszy od logistyki, przez robotykę, na grach komputerowych kończąc. Głównym zadaniem dnia będzie napisanie przez uczestników własnego programu do przeszukiwania.

Dzień trzeci

Biologia w sztucznej inteligencji

W kolejnym dniu zajęć uczestnicy dowiedzą się jak nauki biologiczne wpłynęły na rozwój algorytmów SI. Większa część dnia zostanie jednak poświęcona na wykonanie przez grupy kolejnego zadania związanego z tematyką dnia.

Dzień czwarty

Logika wielowartościowa

Czwartego dnia zajęć uczestnicy poznają inne spojrzenie na logikę – jeden z głównych działów matematyki. Na zajęciach przedstawiona zostanie jedna z logik wielowartościowych oraz jej przykładowe zastosowanie w kolejnej metodzie sztucznej inteligencji, którą uczestnicy poznają w kolejnym praktycznym zadaniu programistycznym.

Dzień piąty

Początki cyfrowego mózgu

Ostatni dzień zajęć będzie poświęcony bardzo popularnemu i szeroko (czasem nawet zbyt szeroko) stosowanemu zagadnieniu z dziedziny sztucznej inteligencji – sieciom neuronowym. Uczestnicy warsztatu zostaną zapoznani z ich teorią budowy, działania i wykorzystaniem. Następnie przejdziemy do ostatniego zadania – napisania, uczenia oraz testowania własnej sieci neuronowej.

The sad thing about artificial intelligence is that it lacks artifice and therefore intelligence.

Jean Baudrillard