Logo Obozu Naukowego

Techniki szybkiego prototypowania

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

25 godzin lekcyjnych (5 dni po 5 godzin lekcyjnych)

Techniki szybkiego prototypowania

Zastosowanie technologii druku DLP oraz FDM w wytwarzaniu modeli przestrzennych

Warsztat skupia się na tworzeniu modeli trójwymiarowych przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi komputerowych wpierających ten proces. Warsztat stwarza niecodzienną możliwość przeniesienia zamodelowanych obiektów z ekranu komputera do rzeczywistości nie tylko z wykorzystaniem samych drukarek 3D. Uczestnicy warsztatu oprócz możliwości własnoręcznego obsługiwania popularnych urządzeń wykorzystujących szpule drutu z tworzywa sztucznego będą mieli dostęp do urządzenia wykorzystującego ciekłą żywicę światłoczułą. Dodatkowo rozwiną umiejętności myślenia przestrzennego, zdolności manualne i techniczne oraz poszerzą swoją wiedze w temacie technik szybkiego prototypowania. Ponadto poznają tajniki post-processingu, a także niecodzienne i mało rozpowszechnione zastosowania druku 3D.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do osób, które lubią tworzyć, nie tylko w świecie realnym, lecz także wirtualnym. Do uczestnictwa nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza ani umiejętności, oprócz podstaw obsługi komputera. Zdolności zdobyte na zajęciach mogą być szczególnie przydatne dla osób myślących o podjęciu studiów technicznych.

Niezbędny sprzęt i oprogramowanie

Do uczestniczenia w warsztatach niezbędny będzie własny laptop, który będzie zdolny do uruchomienia programów: Inventor, Cura, czyli praktycznie każdy z systemem operacyjnym Windows* (W razie niepowodzenia aktywacji licencji edukacyjnej programu Inventor, ze względu na skończony czas trwania tej licencji, prosimy nie pobierać wersji Trial. Pliki z instalatorem będą dostępne na miejscu). 

*Uwaga brak możliwości zainstalowania oprogramowania na komputerach z systemem innym niż Windows. Ten problem można jednak ominąć konfigurując maszynę wirtualną właśnie z tym systemem (na Obozie nie będzie czasu na jej konfigurację, dlatego prosimy to zrobić we własnym zakresie przed rozpoczęciem turnusu).

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Udział w warsztacie pozwoli uczestnikom na:

  • zapoznanie się z obsługą drukarki 3D;
  • zapoznanie się z technologiami przyrostowymi DLP oraz FDM,
  • rozwinięcie umiejętności pracy w grupie,
  • rozwinięcie zdolności manualnych,
  • rozwinięcie umiejętności myślenia przestrzennego,
  • nabycie umiejętności modelowania 3D.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Możliwości druku 3D

Uczestnicy rozpoczną warsztat od podziału na kilkuosobowe grupy projektowe. W tych grupach będą pracować już od początku zajęć nad własnymi projektami modeli, aby w trakcie trwania warsztatu przenieść je z ekranu komputera do świata rzeczywistego. Następnie przejdziemy do krótkiego wstępu teoretycznego dotyczącego technologii, możliwości i ograniczeń druku 3D. Wyjaśniona zostanie również budowa i zasada działania samej drukarki. Właściwą część zajęć uczestnicy spędzą na wyszukiwaniu gotowych modeli przestrzennych oraz ich drukowaniu, dowiedzą się również jak ustawione parametry wpływają na efekt końcowy.

Dzień drugi

Od rysunku płaskiego do modelu przestrzennego

Tego dnia uczestnicy nauczą się podstaw obsługi programu do tworzenia modeli trójwymiarowych. Od samego początku zajęć uczestnicy będą poznawać różnorodne metody przekształcania płaskich szkiców w modele przestrzenne, a także sposoby ich modyfikacji.

Dzień trzeci

Mechanizmy i złożenia – jak to się robi?

Trzeciego dnia wyjaśnione zostaną zasady i sposoby tworzenia układów składających się z pojedynczych elementów. Będą one tworzone w zespołach, więc niezbędna będzie ścisła współpraca między konstruktorami. Tego dnia uczestnicy będą mogli rozwinąć swoją twórczą stronę tworząc własne zaawansowane modele.

Dzień czwarty

Dodatkowe możliwości oferowane przez technologie przyrostowe

Cały dzień poświęcony będzie ciekawym zastosowaniom druku 3D w praktyce. Uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia takie jak tworzenie form i odlewanie elementów z różnych substancji, tworzenie nadruków na ubraniach, a także pisanie i rysowanie z użyciem drukarki 3D.

Dzień piąty

Ze świata cyfrowego do rzeczywistości

Ostatni dzień zajęć poświęcony zostanie przede wszystkim inwencji twórczej uczestników. Będą oni mieli możliwość urzeczywistnienia własnych, cyfrowych projektów. Na podstawie zebranych do tej pory wiadomości dobiorą parametry i zaprogramują drukarkę do pracy. W trakcie oczekiwania na gotowe elementy, uczestnicy będą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania, wykonywania form i odlewów. Cały sprzęt dostępny na zajęciach: drukarki na drut z tworzywa sztucznego, drukarka żywiczna, materiały odlewnicze i inne, będą do ich dyspozycji.

Technologia to sztuka takiego aranżowania świata, żebyśmy go nie doświadczali.

Rollo May