Technologia chemiczna

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

25 godzin lekcyjnych (5 dni po 5 godzin lekcyjnych)

Technologia chemiczna

Warsztaty chemiczne - polimery, ceramika, elektrochemia

Chemia jest fascynująca!!! Masz takie samo zdanie na jej temat? Jeżeli tak, to jest to warsztat idealny dla Ciebie.

Technologia Chemiczna – to warsztat, podczas którego będziesz mógł sam wykonać eksperymenty, które wprowadzą Cię w świat chemii materiałowej. Dowiesz się jaką budowę mają polimery i dlaczego znajdują tak szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Dodatkowo nauczysz się wykorzystywać metody spektroskopowe do charakteryzowania struktury cząsteczek chemicznych. Poznasz korozję od podszewki oraz zbudujesz własną wegetariańską baterię.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi aspektami technologii chemicznej: syntezą, właściwościami chemicznymi i fizycznymi oraz budową materiałów polimerowych i ceramicznych, a także zagadnieniami elektrochemii takimi jak: ogniwa, stos Volty, szereg napięciowy metali.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat przygotowany jest dla osób zainteresowanych takimi kierunkami studiów, jak: chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, biologia, farmacja, inżynieria chemiczna i procesowa oraz inżynieria materiałowa.

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w warsztacie powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej, to jest: znajomości układu okresowego (właściwości pierwiastków głównych grup układu okresowego), podstaw chemii organicznej oraz podstawowych typów reakcji chemicznych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie Technologia chemiczna, będziesz miał znakomitą okazję, aby:

  • poszerzyć wiedzę z zakresu chemii materiałowej, chemii polimerów, ceramiki oraz elektrochemii;
  • wykonać doświadczenia, które pomogą Ci zrozumieć wiele zjawisk otaczającego nas świata;
  • utrwalić wiedzę teoretyczną oraz dzięki rozszerzeniu wiedzy chemicznej przygotować się do różnych konkursów chemicznych.

Program warsztatu

Uwaga! Program został częściowo zmodyfikowany w stosunku do 2018 r. - wprowadzono nowe eksperymenty i doświadczenia.

Dzień pierwszy

Chemia polimerów – poznaj świat makromolekuł

Pierwszy dzień naszych warsztatów rozpoczniesz od zapoznania się z takimi terminami jak polimer, sieciowanie polimeru oraz polikondensacja na granicy faz. Poznasz tajemnicę syntezy polimeru termoplastycznego, elastomeru oraz bioplastiku. Nauczysz się jak na podstawie właściwości rozróżniać najpopularniejsze polimery, takie jak PP, PE, PVC, PET, EVA i PVA.

Dzień drugi

Chemia polimerów – praktyczne zastosowania poznanych makromolekuł

W drugim dniu nie zwalniamy z eksperymentami! Dowiesz się jak powstaje pianka poliuretanowa stosowana w produkcji materaców czy też izolacji termicznych. Zaprojektujesz piankę pod okiem specjalistów na co dzień zajmujących się syntezą i badaniem poliuretanów. Ponadto, poznasz praktyczne zastosowania duroplastów oraz będziesz mógł je wykorzystać m.in. w tworzeniu laminatu.

Dzień trzeci

Praktycznych aspektów chemii ciąg dalszy

Czy wiesz czym różnią się farby akrylowe od olejnych? Które z nich zalicza się do płynów nienewtonowskich? Jakie są różnice między gipsem, cementem, a cementem portlandzkim? Jak przygotować beton? Na te i inne pytania odpowiedź uzyskasz na naszych zajęciach. Dodatkowo, zbadasz właściwości fizyczne cieczy zagęszczanych i rozrzedzanych ścinaniem.

Dzień czwarty

Elektrochemia bez tajemnic, czyli jak zrobić baterię na bezludnej wyspie

W przedostatnim dniu warsztatów przyjrzymy się typowym i nietypowym źródłom energii elektrycznej. Będziesz mógł skonstruować wegetariańską baterię, elektrochemicznie zmieniać barwę roztworów, a także dowiesz się, jak w prosty sposób wyczyścić wiekowy srebrny łańcuszek, by znów mógł wyglądać jak nowy. Ponadto, poznasz historię baterii oraz zbudujesz stos Volty, który zapoczątkował prace nad ogniwami galwanicznymi.

Dzień piąty

Metody badania struktury materii

W chemii organicznej podstawowymi i niezbędnymi metodami badania struktury materii są metody spektroskopowe, które poznamy na dzisiejszych zajęciach. Dowiesz się, jakie informacje możesz uzyskać na podstawie widm spektroskopii w podczerwieni oraz widm jądrowego rezonansu magnetycznego. 

Zadanie nauki polega na tym, by zastąpić wizję faktami, a wrażenia dowodami.

John Ruskin