Adam Kołodziej

Adam Kołodziej

Prowadzący warsztaty i wychowawca

Student Automatyki, Robotyki i Informatyki Przemysłowej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Pasjonuje się budową i pilotażem dronów. Lubi bawić się nagrywaniem i obróbką filmów, elektroniką oraz modelowaniem 3D. Nie wyobraża sobie życia bez sportu, dzięki któremu zapomina o wszystkich problemach. Uwielbia szczególnie siatkówkę oraz koszykówkę.