Logo Obozu Naukowego

Anna Czombik

Anna Czombik

Prowadząca warsztaty i wychowawca

w 2022 roku ukończyła studia licencjackie ze specjalnością Synteza i analiza chemiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie studentka studiów magisterskich ze specjalnością Chemia ogólna. Wieloletnia uczestniczka i pasjonatka Olimpiady Chemicznej, wyróżniona nagrodą Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepiej rozwiązane zadania eksperymentalne w finale 65. Olimpiady Chemicznej. Aktywnie działa w Naukowym Kole Chemików organizując wydarzenia naukowe oraz przeprowadzając pokazy chemiczne, aktualnie organizatorka obchodów stulecia NKCh UAM. Na I roku studiów licencjackich została laureatką studenckiego konkursu grantowego Best Student Grant. Na początku III roku studiów została wyróżniona Studenckim Laurem – nagrodą przyznawaną dorocznie dwojgu najlepszym studentom UAM. Od I roku studiów prowadzi zajęcia przygotowujące uczniów okręgu poznańskiego do II i III etapu Olimpiady Chemicznej na Wydziale Chemii UAM. Na I roku studiów II stopnia została laureatką studenckiego konkursu grantowego Study@research. Autorka prezentacji podczas 11 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji chemicznych oraz dwóch artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W wolnym czasie lubi grać na fortepianie, podróżować, jeździć na rowerze i łyżwach oraz zgłębiać sztukę kulinarną.