Kacper Błaziak

Kacper Błaziak

Prowadzący warsztaty i wychowawca

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie obronił pracę magisterską. Następnie, obronił doktorat w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2016-2018 odbył staż na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Oslo w Norwegii, pracując nad opisem reakcji transformacji oraz przetwarzania dwutlenku węgla. Obecnie pracuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się naukowo badaniami mechanizmów reakcji organicznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej oraz technik pomiarowych Spektrometrii Mas.