Tomasz Pietrzak

Tomasz Pietrzak

Prowadzący warsztaty

Absolwent Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej ze stopniem doktora. Adiunkt prowadzący wykłady z podstaw programowania dla studentów pierwszego roku, ćwiczenia m.in. z podstaw fizyki oraz laboratoria z języków C i C++. W roku 2013/2014 odbył 4-miesięczny staż naukowy na Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA. Dwukrotny laureat Złotej Kredy oraz kilku nagród Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Prywatnie miłośnik kolei i fotografii.