Logo Obozu Naukowego

Zofia Truszkowska

Zofia Truszkowska

Prowadząca warsztaty i wychowawca

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania do swojej pracy magisterskiej prowadziła w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w zakładzie biochemii drobnoustrojów. Odkąd pamięta zawsze była zafascynowana światem przyrody, a zainteresowanie to zaprowadziło ją na studia. Jej drugim zamiłowaniem jest śpiew i taniec. Przez pięć lat była członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo chętnie angażuje się również w projekty popularyzujące edukację pozaformalną oraz wolontariat.